WOZ krediet

Het WOZ krediet is een consumptieve kredietvorm die vergelijkbaar is met het doorlopend krediet. Om een WOZ krediet te kunnen gebruiken is het hebben van een koopwoning een voorwaarde. Wanneer je van dit krediet gebruik maakt ben je overigens niet verplicht om hiermee te investeren in je woning. De hoogte van het kredietlimiet (maximaal te lenen bedrag) wordt gebaseerd op de hoogte van de WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) waarde van je woning. De WOZ waarde van je huis wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. De rente van een WOZ krediet is vaak lager dan de rente van een doorlopend krediet. Dit komt doordat je huis als onderpand wordt gebruikt waardoor de kredietverstrekker meer zekerheid heeft.

WOZ kredietruimte

Wanneer je een WOZ krediet wilt afsluiten krijg je te maken met de WOZ kredietruimte. Deze kredietruimte kun je berekenen door de WOZ waarde van je koopwoning als uitgangspunt te nemen en daarop de totaal ingeschreven hypotheek (inclusief tweede of meerdere hypotheken) op in mindering te brengen. De uitkomst van deze berekening vormt de WOZ kredietruimte en is het bedrag dat je afhankelijk van je financiele situatie en de voorwaarden van de kredietverstrekker als WOZ krediet kan opnemen. Het bedrag dat je daadwerkelijk kan lenen is je kredietlimiet. Dit bedrag kan je naar gelang je behoefte opnemen. Je bent dus niet verplicht om het gehele krediet in één keer op te nemen.

Voordelen

  • Lagere rente dan een doorlopend krediet door huis als onderpand;
  • Geld opnemen wanneer je wilt tot een maximum van het kredietlimiet;
  • Geen boete bij extra aflossen van het opgenomen krediet;
  • Je betaalt alleen rente over het opgenomen krediet;

Nadelen

  • Alleen mogelijk als je een eigen huis hebt;
  • Variabele rente waardoor je vooraf niet weet wat je aan rente moet betalen;
  • Krediet opnemen is erg eenvoudig waardoor je te makkelijk geld leent;
  • Betaalde rente is niet fiscaal aftrekbaar;

Aflossing en rente afdragen

Alleen wanneer je krediet hebt opgenomen ga je rente en aflossing betalen. De rente die je betaald is variabel waardoor je niet precies weet welk bedrag aan rente je moet betalen. De aflossing is afhankelijk van de afspraken met de kredietverstrekker, meestal is dit maandelijks een vast percentage van het opgenomen krediet. Vrijwel altijd is het mogelijk om tussentijds extra en boetevrij af te lossen. Geld dat je hebt afgelost kun je ook opnieuw opnemen. Veel mensen betalen een veelvoud van het kredietlimiet aan aflossing en rente omdat zij afgelost geld weer opnieuw opnemen en zo nooit het volledige WOZ krediet aflossen.

WOZ kredieten vergelijken

Als je interesse hebt in een WOZ krediet dan is het verstandig om rustig de aangeboden WOZ kredieten van verschillende instellingen met elkaar te vergelijken. Vaak wordt de WOZ kredietruimte als basis gebruikt maar de voorwaarden kunnen per instelling verschillen, wat in jouw voordeel kan werken. Verdiep je ook goed in de voorwaarden met betrekking tot het maximaal op te nemen bedrag en de rente en aflossing. Op deze manier weet je waar je aan begint en kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.